Τελετή Λήξης 2015

Αιτήσεις Εργασίας στον Μύλο των Ξωτικών 2018-2019

Η e-Trikala A.E., σας ενημερώνει ότι η διαδικασία επιλογής του προσωπικού για την λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου «Ο Μύλος των Ξωτικών» 2018-19, θα γίνει με την παρακάτω περιγραφόμενη μεθοδολογία.

1. Μετά την λήξη υποβολής των αιτήσεων θα ενημερωθείτε με γραπτό μήνυμα (SMS) για την ημερομηνία της συνέντευξης που θα ακολουθήσει.
2. Από το σύνολο των συνεντεύξεων, που θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 7 έως 14 Νοεμβρίου 2018 από επιτροπή που θα οριστεί, θα επιλεγούν τα άτομα τα οποία και θα συμπεριληφθούν στην δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο, στις 16/11/2018, οπότε και θα προκύψουν τα άτομα που θα προσληφθούν συνολικά.
3. Τομείς απασχόλησης:
• Θεματικά εργαστήρια (διάδραση με παιδιά)
• Διαχείριση κοινού
• Χώρος στάθμευσης οχημάτων
• Καθαριότητα
• Νοσηλευτές

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ