Τελετή Λήξης 2015

COVID – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ   

Εκτιμώντας την παρούσα κατάσταση, λόγω της πανδημίας , η διοργάνωση θα ακολουθήσει τα παρακάτω μέτρα:

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

-Η είσοδος επιτρέπεται σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες με το αντίστοιχο πιστοποιητικό τους σε ισχύ και σε παιδιά ηλικίας από 4 έως 17 ετών με test (self ή rapid 48 ωρών).

-Για Παιδιά έως 4 ετών δεν απαιτείται κάποιος έλεγχος

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

-Περίφραξη των 90 στρεμμάτων του πάρκου με στόχο την δυνατότητα ελέγχου και πιστοποίησης με ταυτοποίηση στοιχείων των εισερχομένων.

-Όλες οι δραστηριότητες του Πάρκου θα βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους.

-Τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εμπορικών εκμεταλλεύσεων και επιδαπέδια σήμανση για την προσέγγιση σε αυτά.

-Μονοδρόμηση της διαδρομής των επισκεπτών και διαρκής έλεγχος τήρησης της ροής από εξειδικευμένο προσωπικό.

-Μία και αποκλειστική είσοδος και αντίστοιχα διακριτή έξοδος των επισκεπτών.

-Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για όλο το προσωπικό (100% εμβολιασμένοι).

-Καταμέτρηση των εισερχομένων στην είσοδο με ηλεκτρονικά συστήματα για την τήρηση των μέτρων προστασίας.

-Χρήση μάσκας από όλους τους επισκέπτες και τους εργαζομένους και διαρκείς συστάσεις από τις μεγαφωνικές εγκαταστάσεις μας για τήρηση των αποστάσεων.

-Αυστηρή τήρηση των υγεινομικών μέτρων στο fun park με τους απαραίτητους καθαρισμούς των καθισμάτων.

-Ύπαρξη σημείων παροχής αντισηπτικού με την κατάλληλη σήμανση.